luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Espiritualitat en acció//Spirituality in action//Espiritualidad en acción

Reflexió de la Setmana  7 de maig de  2023-Week Reflection-Reflexión de la Semana

Espiritualitat en acció

Si, de manera constant, tracto els altres amb bons i sincers desitjos i amb respecte, encara que no em siguin correspostos, amb el temps començaran a canviar la manera com es relacionen amb mi. Respondran perquè, en darrer terme, tots els éssers humans responen a la sinceritat, al respecte i a l’amor.
Aquest procés potser triga temps però, a través d’ell, puc desenvolupar molta força, poder i saviesa, alhora que puc aprendre moltes coses.
Necessito parar atenció a les meves pròpies accions i comprendre les accions dels altres, ja que sovint estan atrapats per les cadenes de les seves pròpies debilitats, i que no els ajudaré si em sento afectat per la seva negativitat.
Els autèntics éssers espirituals són els que tracten el proïsme amb igualtat, sinceritat, amabilitat, tacte, respecte i amor. Això és espiritualitat en acció, cosa que reforça el meu propi desenvolupament espiritual i interior.

Extracte del llibre:
AVANÇAR..,
Senders cap al creixement personal,
Ed. Brahma Kumaris
Margaret Pinkerton

Spirituality in action

If I consistently treat others with sincere good wishes and respect, even if they are not reciprocated, over time they will begin to change the way they relate to me. They will respond because, ultimately, all human beings respond to sincerity, respect, and love.
This process may take time, but through it, I can develop a lot of strength, power, and wisdom, and at the same time I can learn a lot.
I need to pay attention to my own actions and understand the actions of others, as they are often caught in the chains of their own weaknesses, and I will not help them if I am affected by their negativity.
The authentic spiritual beings are those who treat their neighbor with equality, sincerity, kindness, tact, respect and love. That is spirituality in action, something that reinforces my own spiritual and inner development.

Extract from the book:
ADVANCE..,
Paths towards personal growth,
Ed. Brahma Kumaris
Margaret Pinkerton

Espiritualidad en acción

Si, de manera constante, trato a los demás con buenos y sinceros deseos y con respeto, aunque no me sean correspondidos, con el tiempo empezarán a cambiar la manera en la que se relacionan conmigo. Responderán porque, en última instancia, todos los seres humanos responden a la sinceridad, al respeto y al amor.
Este proceso quizás lleva tiempo pero, a través de él, puedo desarrollar mucha fuerza, poder y sabiduría, a la vez que puedo aprender muchas cosas.
Necesito poner atención a mis propias acciones y comprender las acciones de los demás, ya que a menudo se encuentran atrapados por las cadenas de sus propias debilidades, y que no les ayudaré si me siento afectado por su negatividad.
Los auténticos seres espirituales son los que tratan al prójimo con igualdad, sinceridad, amabilidad, tacto, respeto y amor. Eso es espiritualidad en acción, algo que refuerza mi propio desarrollo espiritual e interior.

Extracto del libro:
AVANZAR..,
Senderos hacia el crecimiento personal,
Ed. Brahma Kumaris
Margaret Pinkerton

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
C/Porta 9, Barcelona 08016
T. 34 93 4877667 –Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: