luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Posar un punt i seguir//To put a period and continue//Poner un punto y seguir

És fàcil posar un punt, o el bolígraf patina recte o en corba?
Posar un punt és molt més fàcil que tot; posar un punt a tots els dubtes, preocupacions, etc., en la nostra ment, ens torna persones fàcils amb les que poder conviure i també fàcils per a nosaltres mateixos. No sorgirà; que estic fent amb la meva vida! O, què estic fent amb la meva vida?
Del passat hem d’aprendre però no ha de suposar una rèmora en la nostra vida. Al passat també se li ha de posar un punt i seguir endavant.
Comptant que, de fet, som un punt de llum (l’ànima) i que Déu també és una ànima i per tant un Punt.., no ha de ser difícil adoptar el punt com a filosofia de vida, veritat? Forma part de la nostra naturalesa.

Is it easy to make a point, or does the bollpen slide straight or curve?
Making a point is much easier than anything; putting an end to all doubts, worries, etc., in our minds, makes us easy people to live with and also easy for ourselves. It will not arise; what am i doing with my life! Or, what am I doing with my life?
We have to learn from the past, but it doesn’t have to be a setback in our lives. We must also put a point to the past and move us on
Considering that, in fact, we are a point of light (the soul) and that God is also a soul and therefore a Point.., it shouldn’t be difficult to adopt the point as a philosophy of life, right? It is part of our nature.

¿Es fácil hacer un punto, o el bolígrafo se desliza recto o curvo?
Hacer un punto es mucho más fácil que cualquier otra cosa; acabar con todas las dudas, preocupaciones, etc., en nuestra mente, nos convierte en personas fáciles de convivir y también fáciles para nosotros mismos. No surgirá; ¡qué estoy haciendo con mi vida! O, ¿qué estoy haciendo con mi vida?
Tenemos que aprender del pasado, pero no tiene por qué ser una rémora en nuestra vida. Al pasado también debemos ponerle un punto y seguir adelante
Teniendo en cuenta que, de hecho, somos un punto de luz (el alma) y que Dios también es un Alma y por lo tanto un Punto…, no debería ser difícil adoptar el punto como filosofía de vida, ¿verdad? Es parte de nuestra naturaleza.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: