luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Un somriure i una cara veritables/A true smile and face/Una sonrisa y un rostro verdaderos

Reflexió de la Setmana  24 d’octubre  de 2020   

Un somriure i una cara veritables

Fem servir infinitat de màscares per intentar compensar la diferència que hi ha entre els estats intern i extern, com el de viure alegre a l’exterior i preocupat, confús o trist a l’interior.
Com seria la vida amb un somriure veritable en un rostre veritable? Algú que estigui destinat en una missió secreta fa servir una sèrie de disfresses ben preparats, però sens dubte, coneix la seva veritable identitat. De la mateixa manera, estic a la Terra amb la missió de créixer espiritualment i també per ajudar a altres a créixer.
Per descomptat, complim en la mesura del possible amb les responsabilitats familiars, amb les amistats i el treball, però també tenim una tasca més elevada: la de completar-nos una altra vegada. Hem d’entendre que estem aquí per desenvolupar el nostre potencial veritable.
Quan aquesta consciència es revela, els diversos aspectes de la nostra vida comencen a estar sota control natural. Amb aquest control, els pensaments, paraula, i accions comencen a afavorir la veritable naturalesa, cosa que enforteix la consciència de nosaltres mateixos. D’aquesta manera, transformem gradualment tots els processos negatius i conflictius que hi ha en el nostre interior.
Des d’un punt de vista espiritual, tot el que passa en el món exterior, primer té lloc dins de les persones. Internament hi ha una pobra distribució d’energia i habilitats en la recol·lecció d’adquisicions de l’ésser. Hi la desocupació de virtuts, la inflació de la negativitat, la recessió de valentia, la superpoblació de pensaments i una sèrie de disturbis que romanen com la causa principal dels problemes humans.
Descobrim el nostre potencial quan aconseguim alliberar l’energia que es fa servir en la manutenció de les nostres màscares egoistes. Tenim poder, però el fem servir erròniament, sustentant il·lusions. Quan aconseguim alliberar-lo de aquesta disfunció, començarà a treballar al nostre favor.

Extracte de el llibre:
L’última frontera,
Un viatge per la consciència humana,
Ed. Brahma Kumaris
Ken O’Donnell

Week Reflexión october 24,  2020    

A true smile and face

We use countless masks to try to compensate for the difference between internal and external states, such as living happy on the outside and worried, confused or sad on the inside.
What would life be like with a true smile on a true face? Someone who is stationed on a secret mission wears a number of well-prepared costumes, but undoubtedly knows their true identity. Likewise, I am on Earth with a mission to grow spiritually and also to help others grow.
Of course, we fulfill as much as possible with family responsibilities, with friends and work, but we also have a higher task: that of completing ourselves again. We must understand that we are here to develop our true potential.
When that awareness is revealed, the various aspects of our life begin to come under natural control. With this control, the thoughts, words, and actions begin to favor the true nature, which strengthens the consciousness of ourselves. In this way, we gradually transform all the negative and conflictive processes that are within us.
From a spiritual point of view, everything that happens in the outside world takes place first within people. Internally there is a poor distribution of energy and abilities in the harvest of acquisitions of being. There is the unemployment of virtues, the inflation of negativity, the recession of courage, the overpopulation of thoughts and a series of riots that remain the main cause of human problems.
We discover our potential when we manage to release the energy that is used to maintain our selfish masks. We have power, but we use it wrongly, sustaining illusions. When we get rid of that dysfunction, it will begin to work in our favor.

Excerpt from the book:
The last frontier,
A journey through human consciousness,
Ed. Brahma Kumaris
Ken O’Donnell

Reflexión de la Semana  24 de octubre 2020    

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, bajos- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667 / 93 6764819 Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelonaDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: