luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Un subconscient saludable/A healthy subconscious/Un subconsciente saludable

Reflexió de la Setmana  21 de novembre  de 2020    

Un subconscient saludable

El subconscient compta amb un magatzem ple de les meves qualitats positives i negatives. Per exemple, totes les persones compten amb la qualitat de la pau, perquè poden recordar que la van experimentar en alguna ocasió, en algun moment de les seves vides. Però tal vegada no he fet servir aquesta qualitat de manera regular des de fa molt temps i m’he anat acostumant a extreure del meu subconscient les qualitats negatives de por, ràbia i preocupació.
La meditació m’ajudarà a experimentar i reforçar les qualitats positives del meu subconscient, a controlar i guiar els pensaments cap el positiu i a reforçar-me de manera que disposi de més claredat i control. El positiu és com un múscul, s’atrofia amb la falta d’ús i es reforça amb la pràctica. Com més experimento les meves qualitats positives, més les utilitzo de manera natural en les meves accions, de manera que es van reforçant.
Al seguir aquest procés, començo a sentir més seguretat, força, alegria, estabilitat, sense por de perdre res. Em faig interiorment saludable al reforçar els meus propis pensaments i experiències positives, alliberant-me de la influència de circumstàncies externes. Les qualitats positives dominen en un subconscient saludable i són fàcilment transferides a la ment en forma de pensaments positius, fins i tot quan les circumstàncies externes són “adverses”.
Al confiar més en els meus propis recursos, forces i actituds positives, m’adono que les fluctuacions dels esdeveniments externs ja no signifiquen alts i baixos en la meva experiència de pau i felicitat o en el meu propi sentit d’identitat; sento la llibertat de ser capaç d’experimentar-les quan ho vull i no només quan les coses van bé. Al desenvolupar aquesta habilitat creixen els meus sentiments d’autoestima i autoconfiança i començo a escollir la meva manera de reaccionar, el que pot arribar a influir sobre les situacions externes.

Extracte de el llibre:
Avançar…,
Senderisme cap al creixement personal,
Ed. Brahma Kumaris
Margaret Pinkerton

Week Reflection november 21,  2020    

A healthy subconscious

The subconscious has a warehouse full of my positive and negative qualities. For example, all people have the quality of peace, because they can remember that they experienced it at some time, at some point in their lives. But maybe I haven’t used that quality on a regular basis for a long time and I’ve extract used to drawing the negative qualities of fear, anger, and worry out of my subconscious.
Meditation will help me to experience and reinforce the positive qualities of my subconscious, to control and guide my thoughts towards the positive and to reinforce myself in a way that I have more clarity and control. The positive is like a muscle, it atrophies with lack of use and strengthens with practice. The more I experience my positive qualities, the more I use them naturally in my actions, so they are reinforced.
By following this process, I begin to feel more security, strength, joy, stability, without fear of losing anything. I make myself internally healthy by reinforcing my own positive thoughts and experiences, freeing myself from the influence of external circumstances. Positive qualities dominate in a healthy subconscious and are easily transferred to the mind in the form of positive thoughts, even when external circumstances are “adverse.”
By relying more on my own resources, strengths, and positive attitudes, I realize that fluctuations in external events no longer mean ups and downs in my experience of peace and happiness or my own sense of identity; I feel the freedom to be able to experience them when I want to and not just when things are going well. By developing this skill, my feelings of self-worth and self-confidence grow and I begin to choose my way of reacting, which can influence external situations.

Excerpt from the book:
Move along…,
Pathways to personal growth,
Ed. Brahma Kumaris
Margaret Pinkerton

Reflexión de la Semana  21 de noviembre 2020    

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, bajos- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667 / 93 6764819 Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelonaDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: