luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

La travessia/Naval crossing/La travesía

Quan en una travessia ens trobem en mig de l’oceà en una petita barqueta, sense instruments de navegació, només amb la força del vent i la nostra pròpia habilitat per navegar, hi pot haver moments crítics, la por, la incertesa, poden arribar, doncs no veiem l’altre costat on hem d’anar. Espiritualment som com barques en mig de l’oceà; el viatge ha continuat i tan incert és tornar enrere com avançar, però no ens podem quedar al mig, doncs segurament hi hauran tempestes, tornados, etc. Si en aquells moments no hi ha la fe de que a l’altre costat hi ha terra ferma, ens podem enfonsar. Si tenim la fe ferma de que la barca té la corda lligada i que a l’altre extrem el Barquer estira i ens du a bon port, hi ha aquesta tranquil·litat.
La clau és en la comunicació: En la pregària et comuniques amb Déu, en la meditació Déu es comunica amb tu. Per tant, què serà més eficaç? Demanar ajuda sense saber si algú escolta, o, establir comunicació amb la onda correcte i així obtenir el que em cal?
Si hi havia alguna “situació” Dadi Janki sempre deia: “-Seu en ioga- amb ioga totes les coses s’arreglaran.”
En meditar, la nostra onda mental se situa en la mateixa onda de Déu si hi ha intenció honesta d’establir contacte amb Ell.

When on a crossing we find ourselves in the middle of the ocean in a small boat, without navigational instruments, only with the force of the wind and our own ability to navigate, there may be critical moments, fear, uncertainty, they may come, because we do not see the other side where we have to go. Spiritually we are like little boats in the middle of the ocean; the journey has continued and it is as uncertain to go back as to move forward, but we cannot stay in the middle, as there will surely be storms, tornadoes, etc. If in those moments there is no faith that, on the other side, there is solid land, we can sink. If we have firm faith that the boat has the rope tied and that at the other end the Boatman pulls and takes us to a good port, there is this tranquility.
The key is in communication: In prayer you communicate with God, in meditation God communicates with you. So what will be most effective? Asking for help without knowing if someone is listening, or, establishing communication with the correct wave and thus obtain what I need?
If there was any “situation” Dadi Janki always said: “-Sit in yoga; with yoga all things will be fixed.-“
When meditating, our mental wave is placed in the same wave of God if there is honest intention to establish contact with Him.

Cuando en una travesía nos encontramos en medio del océano en una pequeña barquilla, sin instrumentos de navegación, sólo con la fuerza del viento y nuestra propia habilidad para navegar, puede haber momentos críticos, el miedo, la incertidumbre, pueden llegar, pues no vemos el otro lado en donde tenemos que llegar. Espiritualmente somos como barcas en medio del océano; el viaje ha continuado y tan incierto es volver atrás como avanzar, pero no nos podemos quedar en medio, pues seguramente habrá tormentas, tornados, etc. Si en aquellos momentos no existe la fe de que al otro lado hay tierra firme, nos podemos hundir. Si tenemos la fe firme de que la barca tiene la cuerda atada y que en el otro extremo el Barquero tira y nos lleva a buen puerto, hay esta tranquilidad.
La clave es en la comunicación: En la oración te comunicas con Dios, en la meditación Dios se comunica contigo. Por lo tanto, ¿qué será más eficaz? ¿Pedir ayuda sin saber si alguien escucha, o, establecer comunicación con la onda correcta, y así obtener lo que necesito?
Si había alguna “situación” Dadi Janki siempre decía: “-Siéntate en yoga; con yoga todas las cosas se arreglarán.-“
Al meditar, nuestra onda mental se situa en la misma onda de Dios, si hay intenció honesta de establecer contacto con Él.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: