luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Una actitud sàvia/A wise attitude/Una actitud sabia

Reflexió de la Setmana  30 de gener de 2021    

Una actitud sàvia

La humilitat veritable neix d’un esperit sa, és a dir, d’un reconeixement de la meva veritable valor i qualitats. De fet, sempre va acompanyada del respecte per un mateix. Només quan em respecto i em valoro pel que sóc, puc de veritat ser humil.
I ser humil no vol dir en cap cas reduir el meu valor, ni veure’m per sota dels altres. Ser humil vol dir acceptar-me tal com sóc, reconèixer el meu valor intrínsec i, alhora, el valor i la contribució dels altres.
Quan hi ha humilitat, estem oberts a altres punts de vista, senzillament perquè tenim clar que un punt de vista o una opinió ni afegeixen ni treuen valor al que som. És a dir, el que ens interessa és apropar-nos a la veritat, i per descobrir-la cal estar disposats a deixar anar i abandonar prejudicis i conceptes preconcebuts. Cal escoltar i comprendre.
De manera que, amb humilitat, quan escolto un argument oposat al meu, ja no estic interessat en “tombar”, perquè no estic aferrat al que penso. Sé i he comprès que una idea o una opinió és simplement una creació de la ment i si no serveix, o no és acceptada, o no és convenient, puc deixar-la anar i… crear-ne una altra! Aquesta és una actitud que brolla de la saviesa interna.

Extracte de el llibre:
Arquitectura de la calma,
Una guia pràctica per trobar la serenitat,
i l’equilibri interior,
Ed. Luciérnaga
Vicenç Alujas i Guillermo Simó

Week Reflection january 30,  2021    

A wise attitude

True humility is born from a healthy spirit, that is, from a recognition of my true worth and qualities. In fact, it is always accompanied by self-respect. Only when I respect and value myself for who I am, can I truly be humble.
And being humble does not in any case mean reducing my value, or seeing myself below others. Being humble means accepting myself as I am, recognizing my intrinsic worth and, at the same time, the value and contribution of others.
When there is humility, we are open to other points of view, simply because we are clear that a point of view or an opinion neither adds nor detracts from who we are. That is, what interests us is to get closer to the truth, and to discover it it is necessary to be willing to let go and abandon prejudices and preconceived concepts. You need to listen and understand.
So, humbly, when I hear an argument opposed to mine, I am no longer interested in “knocking it down”, because I am not attached to what I think. I know and I have understood that an idea or an opinion is simply a creation of the mind and if it does not work, or it is not accepted, or it is not convenient, I can let go of it and… create another! This is an attitude that springs from inner wisdom.

Excerpt from the book:
Architecture of calm,
A practical guide to finding serenity,
and inner balance,
Ed. Firefly
Vicenç Alujas and Guillermo Simó

Reflexión de la Semana  30 de enero 2021    

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, bajos- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667 / 93 6764819 Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: