luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Gaudint del silenci/Enjoying of the silence/Disfrutando del silencio

Gaudint del silenci

Quant més conscients de ser un ésser que li dóna energia al cos per viure, que som l’essència de la consciència.., més ens complau el silenci al nostre voltant, com també en el nostre interior, en la ment: -el rodar desbocat de pensaments recurrents i persistents és com un gran soroll.-
Quan escoltem els sons que venen de l’exterior, també podem destriar d’entre els més propers i els més llunyans i anar-los distingint; aquesta és també una bona manera d’aturar la cascada incessant de penses en la ment, és a dir, de fer silenci al nostre interior.
Els sons que depenen de nosaltres els podem controlar i silenciar, tanmateix la resta seguirà sonant. Pel que fa al silenci absolut en aquest món físic.., si estem atents, ens podrem adonar de minses sincronicitats de sons que s’aturen alhora i per uns segons podrem sentir-lo. Contemplar així el món, és una bona meditació.
De fet, l’ànima prové del silenci, fins i tot anomenat: la terra de la pau, la morada suprema, la terra de més enllà del so “Nirvana”.

Enjoying of the silence

The more aware of being a being that gives the body energy to live, that we are the essence of consciousness.., the more the silence around us pleases us, as well as inside us, in the mind: –the unbridled running of recurring and persistent thoughts, is like a great noise-.
When we listen to the sounds that come from outside, we can also discern between the closests and the most distants and distinguish it between them; this is also a good way to stop the incessant cascade of thoughts in the mind, that is to say, to make silent within us.
The sounds that depend on us can be controlled and silenced, however the rest will continue to sound. As for the absolute silence in this physical world.., if we are attentive, we will be able to notice meager synchronicities of sounds that stop at the same time and for a few seconds we will be able to hear it. Contemplating the world like this is a good meditation.
In fact, the soul comes from silence, even called: the land of peace, the supreme abode, the land beyond sound -Nirvana-.

Disfrutando del silencio

Cuanto más conscientes de ser un ser que le da energía al cuerpo para vivir, que somos la esencia de la conciencia.., más nos complace el silencio a nuestro alrededor, como también en nuestro interior, en la mente: -el rodar desbocado de pensamientos recurrentes y persistentes es como un gran ruido-.
Cuando escuchamos los sonidos que vienen del exterior, también podemos discernir de entre los más cercanos y los más lejanos e ir distinguiéndolos; esta es también una buena manera de detener la cascada incesante de pensamientos en la mente, es decir, de hacer silencio en nuestro interior.
Los sonidos que dependen de nosotros los podemos controlar y silenciar, sin embargo el resto seguirá sonando. En cuanto al silencio absoluto en este mundo físico.., si estamos atentos, nos podremos dar cuenta de exiguas sincronicidades de sonidos que se detienen a la vez y por unos segundos podremos oírlo. Contemplar así el mundo, es una buena meditación.
De hecho, el alma proviene del silencio, incluso llamado: la tierra de la paz, la morada suprema, la tierra de más allá del sonido -Nirvana-.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: