luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Ioga vs. record/Yoga vs. remembrance/Yoga vs. recuerdo

Ioga vs. record

Ioga vol dir unió, connexió, record…
Com es pot recordar quelcom que no es coneix?
Em conec a mi mateix? Tinc la fe ferma de que sóc l’ànima que viu en aquest cos que tinc?

  • Quan us feu conscients de l’ànima, podeu recordar al Pare.

Només hi ha aquesta dificultat per entendre què és i quí és Déu, el Pare de l’ànima. Si no faig l’esforç de conèixer-me a mi mateix, em serà gairebé impossible conèixer a Déu, el Pare de l’ànima, perquè no es pot comprendre el tot, si no conec la base. És per això que tants diuen que Déu no existeix; no s’han descobert a si mateixos, no han experimentat el nexe necessari per comprendre l’ànima, per comprendre Déu. Cal entendre que s’és una ànima per arribar a entendre al Pare de l’ànima i poder connectar amb la mateixa freqüència d’ona en la que Ell emet els seus rajos d’amor per connectar amb nosaltres. Només així es pot tenir l’experiència de Déu; tot i així, cal tenir paciència i insistir cada dia, perquè possiblement no succeirà a la primera. Quan succeeixi la connexió, serà de sobte i sense esperar-s’ho; és possible que llavors ho comprenguem meravellosament.

Yoga vs. remembrance

Yoga means union, connection, remembrance…
How it can remember something that don’t know it?
Do I know myself? Do I have firm faith that I am the soul that lives in this body that I have?

  • When you become soul conscious, you are able to remember the Father.

There is only that difficulty in understanding what is and who is God, the Father of the soul. If I do not make the effort to know myself, it will be almost impossible for me to know God, the Father of the soul, because the whole cannot be understood if I do not know the basis. That is why so many say that God does not exist; they have not discovered themselves, they have not experienced the nexus necessary to understand the soul, to understand God. You have to understand that you are a soul to come to understand the Father of the soul and to be able to connect with the same wave frequency, in which He emits his love rays to connect with us. Only in this way can one have the experience of God; still, you have to be patient and insist every day, because it may not happen the first time. When the connection happens, it will be suddenly and without expecting it; then we may wonderfully understand it.

Yoga vs. recuerdo

Yoga significa unión, conexión, recuerdo…
¿Cómo se puede recordar algo que no se conoce?
¿Me conozco a mí mismo? ¿Tengo fe firme de que soy el alma que vive en este cuerpo que tengo?

  • Cuando os hagáis conscientes del alma, podéis recordar al Padre.

Sólo hay esa dificultad para entender qué es y quién es Dios, el Padre del alma. Si no hago el esfuerzo de conocerme a mí mismo, me será casi imposible conocer a Dios, el Padre del alma, porque no se puede comprender el todo, si no conozco la base. Es por eso que tantos dicen que Dios no existe; no se han descubierto a sí mismos, no han experimentado el nexo necesario para comprender el alma, para comprender a Dios. Hay que entender que se es un alma para llegar a entender al Padre de la alma y poder conectar con la misma frecuencia de onda en la que Él emite sus rayos de amor para conectar con nosotros. Sólo así se puede tener la experiencia de Dios; aún así, hay que tener paciencia e insistir cada día, porque posiblemente no sucederá a la primera. Cuando suceda la conexión, será de repente y sin esperarlo; es posible que entonces lo comprendamos maravillosamente.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: