luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Or de 24 quirats/24 karat gold/Oro de 24 quilates

Or de 24 quirats

Or pur significa que no hi ha cap més material en ell. L’or pur té la qualitat de ser molt mal·leable; això vol dir que no és dur(2,5 en la escala de Mohs). Per fer-lo dur o per tornar-lo més barat, se’l barreja amb altres metalls. Llavors, ja no és pur, ja no és noble.

-Quan l'aliatge es barreja en l'ànima, també es barreja fins i tot en el cos.

Fent la similitud de l’or amb l’ànima, diríem que l’ànima, la primera vegada que baixa a la terra i pren el seu primer cos, és de 24 quirats ambdós, cos i ànima. És a dir, tots els “òrgans” de l’ànima (ment, intel·lecte i impressions) i tots els òrgans del cos (cervell, cos, extremitats etc.), estan en el seu màxim exponencial d’harmonia i efectivitat. No hi han malalties, no hi han depressions, etc. Si fem una mirada en quin estat es troba la societat mundial.., ens farem una idea en quin punt es troba l’ànima de cadascú en aquests moments: ens hem endurit, però ens hem emmalaltit en tots els sentits.
Tornant a l’or metall, només hi ha una manera de tornar-li la seva puresa: posar-lo al gresol i fondre’l; així quedaran exposades les impureses i l’aliatge se separarà del metall noble. I a l’ànima li passa el mateix, només que a ella, li cal el gresol del Raja Ioga i el foc del coneixement que Déu ensenya ara als éssers humans, perquè pugui posar en evidència totes les impureses que ha adoptat al llarg dels naixements reiterats, i separar-se d’elles, per tornar a ser autèntic “material” noble. -Quin món volem?-

24 karat gold

Pure gold means that there is no other material in it. Pure gold has the quality of being very malleable; this means that it is not hard (2.5 on the Mohs scale). To make it hard or to make it cheaper, it is mixed with other metals. So it is no longer pure, it is no longer noble.

-When the alloy mixes in the soul, it also mixes even in the body.

Making the similarity of gold to the soul, we would say that the soul, the first time it comes down to earth and takes its first body, is 24 carats, both body and soul. That is to say, all the “organs” of the soul (mind, intellect and impressions) and all the organs of the body (brain, body, extremities etc.), are in their maximum exponential of harmony and effectiveness. There are no illnesses, there are no depressions, etc. If we take a look at what state the world society is in.., we will get an idea where what is the level the soul of each one at this moment: we have hardened, but we have become ill in every way.
Returning to metal gold, there is only one way to restore its purity: put it in the crucible and melt it; this will expose impurities and the alloy will separate from the noble metal. And the same thing happens to the soul, only that it needs the crucible of Raja Yoga and the fire of knowledge that God now teaches human beings, so that it can reveal all the impurities that it has adopted throughout births reiterated and separate from them, to return to being authentic noble “material”. -What world do we want? –

Oro de 24 quilates

Oro puro significa que no hay ningún otro material en él. El oro puro tiene la cualidad de ser muy maleable; esto quiere decir que no es duro (2,5 en la escala de Mohs). Para hacerlo duro o para volverlo más barato, se le mezcla con otros metales. Entonces, ya no es puro, ya no es noble.

ANTOLOGÍA: Deshacerse del lastre, o, la aleación. | lumminiscències
-Cuando la aleación se mezcla en el alma, también se mezcla incluso en el cuerpo.

Haciendo la similitud del oro con el alma, diríamos que el alma, la primera vez que baja a la tierra y toma su primer cuerpo, es de 24 quilates, ambos, cuerpo y alma. Es decir, todos los “órganos” del alma (mente, intelecto e impresiones) y todos los órganos del cuerpo (cerebro, cuerpo, extremidades etc.), están en su máximo exponencial de armonía y efectividad. No hay enfermedades, no hay depresiones, etc. Si echamos un vistazo a en qué estado se encuentra la sociedad mundial.., nos haremos una idea de en qué punto se encuentra el alma de cada uno en este momento: nos hemos endurecido, pero nos hemos enfermado en todos los sentidos.
Volviendo al oro metal, sólo hay una manera de devolverle su pureza: ponerlo en el crisol y fundirlo; así quedarán expuestas las impurezas y la aleación se separará del metal noble. Y, al alma le pasa lo mismo, sólo que ella, necesita el crisol del Raja Yoga y el fuego del conocimiento que Dios enseña ahora a los seres humanos, para que pueda poner en evidencia todas las impurezas que ha adoptado a lo largo de los nacimientos reiterados y separarse de ellas, para volver a ser auténtico “material” noble. -¿Qué mundo queremos? –

ANTOLOGÍA: Deshacerse del lastre, o, la aleación.

¿Somos conscientes de como son nuestras acciones en esta vida actual? PUNTOS 2/11/2017:  *Al haber realizado continuamente acciones pecadoras (erróneas), ahora hay una carga enorme de pecados sobre vuestra cabeza. …Continua llegint →NOVEMBRE 2, 2017 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: