luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

MEDITACIÓ/MEDITATION/MEDITACIÓN

Reflexió de la Setmana  19 de març de 2023

Els dos objectius principals de la meditació són restablir l’experiència directa i la consciència del jo com a esperit, i recrear l’enllaç subtil amb la Font espiritual. Mitjançant un procés gradual d’autorealització i una reconnexió amb allò Suprem, es produeix el coneixement i la transformació del jo.
La meditació ens permet portar la nostra consciència novament a la seva forma veritable, natural i original, de pau, força i amor. És l’art de cultivar l’autoconsciència de manera que els nostres recursos interns augmenten. Va obrint el bagul dels tresors del subconscient i permet tenir accés al meu propi cor, al nucli de la meva consciència, on la meva pròpia saviesa es troba en plenitud.
Hauríem de tornar la nostra atenció i consciència cap a dins, on trobarem que la pau, el benestar i el poder que busquem han estat presents tot el temps. La meditació restableix la consciència de la nostra pau innata i poder espiritual interns, reconectant-nos amb aquests estats de l’ésser i permetent-nos incloure’ls en la nostra personalitat i, mitjançant els nostres actes, al món.

A LA LLUM DE LA MEDITACIÓ,
Una guia per meditar i,
assolir el desenvolupament espiritual,
Ed. KIER
Mike George

Week Reflection March 19,  2023

The two main purposes of meditation are to restore direct experience and awareness of the self as spirit, and to recreate the subtle link with the spiritual Source. Through a gradual process of self-realization and a reconnection with the Supreme, the knowledge and transformation of the self occurs.
Meditation allows us to bring our consciousness back to its true, natural and original form of peace, strength and love. It is the art of cultivating self-awareness in ways that increase our internal resources. It opens the trunk of the treasures of the subconscious and allows access to my own heart, to the core of my consciousness, where my own wisdom is found in its fullness.
We should turn our attention and awareness inward, where we will find that the peace, well-being, and power we seek have been present all along. Meditation restores awareness of our innate peace and inner spiritual power, reconnecting us with these states of being and allowing us to include them in our personality and, through our actions, in the world.

Excerpts from the book:
IN THE LIGHT OF MEDITATION,
A guide to meditate and,
achieve spiritual development,
Ed.KIER
Mike George

Reflexión de la Semana  19 de marzo 2023

Los dos propósitos principales de la meditación son restablecer la experiencia directa i la consciencia del yo como espíritu, y recrear el vínculo sutil con la Fuente espiritual. Mediante un proceso gradual de autorrealización y una reconexión con lo Supremo, se produce el conocimiento y la transformación del yo.
La meditación nos permite llevar nuestra consciencia nuevamente a su forma verdadera, natural y original, de paz, fuerza y amor. Es el arte de cultivar la autoconsciencia de manera que aumentan nuestros recursos internos. Va abriendo el baúl de los tesoros del subconsciente y permite tener acceso a mi propio corazón, al núcleo de mi consciencia, donde mi propia sabiduría se encuentra en su plenitud.
Deberíamos volver nuestra atención y consciencia hacia dentro, donde hallaremos que la paz, el bienestar y el poder que buscamos, han estado presentes todo el tiempo. La meditación restablece la consciencia de nuestra paz innata y poder espiritual internos, reconectándonos con estos estados del ser y permitiéndonos incluirlos en nuestra personalidad y, mediante nuestros actos, en el mundo.

Extractos del libro:
A LA LUZ DE LA MEDITACIÓN,
Una guia para meditar y,
alcanzar el desarrollo espiritual,
Ed. KIER
Mike George

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
C/Porta 9, Barcelona 08016
T. 34 93 4877667–Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: