luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Amor incondicional//Unconditional love//Amor incondicional

Reflexió de la Setmana 9 d’abril de 2023//Week Reflection//Reflexión de la Semana

L’amor que jeu dins nostre és el de la nostra naturalesa original conscient de l’ànima, és un amor pur i incondicional.
Sent conscient de l’ànima, hom experimenta que, simplement, es converteix en l’amor mateix. S’és indivisibles amb ell i s’està tan ple i complet en l’experiència, que ja no hi ha desitjos.
L’amor incondicional no es pot dirigir ni controlar. Un pot ser amor, però no el pot lliurar. En el moment en què el dirigeixes a una persona o l’hi treus a una altra, imposes una condició sobre ell. L’ego i l’aferrament intervenen quan decidim on ha d’anar.
En ser conscients de l’ànima, l’amor incondicional emana de la nostra personalitat original. Donar amor està més d’acord amb la seva naturalesa que amb la nostra direcció. L’amor té el seu propi poder.
Per estimar incondicionalment, ens hem de distanciar de tota la resta i convertir-nos en l’amor mateix, i després permetre-li a aquest amor la llibertat de complir el seu propi objectiu.
“Si un es converteix en amor, llavors no hi ha res a provar, ja que l’amor és notori i es reconeix immediatament” Extractes del llibre:
MISSIÓ D’AMOR,
Viatge espiritual d’un metge,
Ed. Kier
Roger Cole

The love that lies within us is that of our original soul conscious nature, it is a pure and unconditional love.
Being soul conscious, one experiences that he simply becomes love itself. One is indivisible with it and one is so full and complete in the experience that there are no longer any desires.
Unconditional love cannot be directed or controlled. One can be love but cannot deliver it. The moment you direct it to one person or take it away from another, you impose a condition on it. Ego and attachment intervene when we decide where it should go.
Being soul conscious, unconditional love emanates from our original personality. Giving love is in accordance with its own nature rather than our direction. Love has its own power.
To love unconditionally, we must distance ourselves from everything else and become love itself, and then allow that love the freedom to fulfill its own goal.
“If one becomes love, then there is nothing to prove, because love is notorious and is recognized immediately” Excerpts from the book:
MISSION OF LOVE,
Spiritual journey of a doctor,
Ed Kier
Roger Cole

El amor que yace en nuestro interior es el de nuestra naturaleza original consciente del alma, es un amor puro e incondicional.
Siendo consciente del alma, uno experimenta que, simplemente, se convierte en el amor mismo. Se es indivisibles con él y se está tan pleno y completo en la experiencia, que ya no hay deseos.
El amor incondicional no puede dirigirse ni controlarse. Uno puede ser amor pero no puede entregarlo. En el momento en que lo diriges a una persona o se lo quitas a otra, impones una condición sobre él. El ego y el apego intervienen cuando decidimos a dónde debe ir.
Al ser conscientes del alma, el amor incondicional emana de nuestra personalidad original. Dar amor está de acuerdo con su propia naturaleza más que con nuestra dirección. El amor tiene su propio poder.
Para amar incondicionalmente, debemos distanciarnos de todo lo demás y convertirnos en el amor mismo, y luego permitirle a ese amor la libertad de cumplir con su propio objetivo.
“Si uno se convierte en amor, entonces no hay nada que probar, pues el amor es notorio y se reconoce de inmediato” Extractos del libro:
MISIÓN DE AMOR,
Viaje espiritual de un médico,
Ed. Kier
Roger Cole

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
C/Porta 9, Barcelona 08016
T. 34 93 4877667 –Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: